Top 10 rijkste landen van Afrika – (BBP/capita)

De afgelopen decennia heeft het Afrikaanse continent zich enorm ontwikkeld. In de volgende lijst kijken we naar de rijkste landen van Afrika. Hierbij is het Bruto Binnenlands Product (BBP) gedeeld door het aantal inwoners bepalend voor de rangorde. Wat zijn de rijkste landen van Afrika?

Als Nederland in het Afrikaanse continent zou liggen, dan zou het land bovenaan staan. In 2016 bedroeg de totale waarde van alle verkochte diensten en producten 770 miljard dollar. De grootste economie van Afrika is Nigeria met een BBP van 594 miljard dollar. Met een bevolking van 186 miljoen blijft er volgens de Wereldbank dan 2178 dollar per persoon per jaar over. In Nederland is dat bedrag per persoon 45295 dollar.

Koopkracht Afrika

Deze getallen zeggen niets over de welvaart van een land. Juist in opkomende economieën is er vaak sprake van een behoorlijke scheefheid van de rijkdom, ofwel inkomensongelijkheid. Het merendeel van de bevolking moet rondkomen van veel minder geld dan de BBP per capita. Hoewel Afrika nog steeds het armste continent is, is er in diverse landen een behoorlijke economische groei gaande. Toegang tot educatie, politieke stabiliteit en buitenlandse investeringen (met name China) lijken de economie vlot te trekken.

Grondstoffen Afrika

Wat zijn de best presterende economieën van Afrika als we kijken naar het BBP per capita? Waaraan hebben die landen hun weelde te danken? Hoe dan ook spelen grondstoffen als olie en mineralen een belangrijke rol. Hier een top 10 lijst van de rijkste landen van Afrika!
Top 10 rijkste landen van Afrika

  1. Angola (mijnbouw, olie) – $ 3111 (BBP/capita)
  2. Epypte (aardgas, steenkool, toerisme) – $ 3515 (BBP/capita)
  3. Tunesië (dienstensector) – $ 3688 (BBP/capita)
  4. Namibië (mijnbouw) – $ 4141 (BBP/capita)
  5. Zuid-Afrika (dienstensector, toerisme) – $ 5274 (BBP/capita)
  6. Botswana (mijnbouw) – $ 6788 (BBP/capita)
  7. Gabon (olie) – $ 7179 (BBP/capita)
  8. Equatoriaal-Guinea (olie) – $ 8333 (BBP/capita)
  9. Mauritius (toerisme, financiële dienstverlening) – $ 9628 (BBP/capita)
  10. Seychellen (toerisme, visserij) – $ 15076 (BBP/capita)

Worldbank 2016