Top 10 populairste landen om naar te emigreren

In 2017 verwelkomde Nederland 235.000 immigranten. Tegelijkertijd verlieten 154.000 emigranten het land. Maar waar gingen de emigranten naar toe? Wat zijn de populairste landen om naar te emigreren? Hier de meest geliefde emigratie-landen voor mensen die in Nederland geboren zijn!

Naoorlogse emigratie

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kregen veel mensen een premie als ze emigreerden. Vooral Canada, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland bleken populaire landen om naar te emigreren. Met name veel agrariërs ruilden de Hollandse klei voor een nieuwe horizon. Deze grootschalige naoorlogse emigratie stokte in de zestiger jaren.

Warm klimaat

Tot voor kort bestond een groot deel van de Nederlanders die emigreerden uit babyboomers, die dankzij vriendelijke VUT-regelingen al rond hun 55e met pensioen konden gaan. Deze jonge pensionados zagen het uiteraard niet zitten om te gaan acteren als grootouder en besloten op een voor hun ‘veilige’ afstand te gaan wonen. Frankrijk behoorde tot de populairste landen, ondermeer vanwege het prettige klimaat. En toen Franco Spanje al in de zestiger jaren openstelde voor buitenlanders, bleken Nederlanders, Duitsers en Engelsen, ondanks de dictatoriale grillen, toch graag over een appartement aan de costa te beschikken. Erst das Fressen, dan die Moral.

Spanje

Spanje is nog steeds een geliefd emigratie-land, ook bij Nederlanders. De Guardia Civil ziet met lede ogen toe hoe criminele bendes plaatsen als Malaga onveilig maken. Officieel zijn de criminelen natuurlijk niet geëmigreerd; ze vertoeven er echter wel. Dit is ook het grote probleem bij cijfers over emigratie. Ze zijn vaak niet volledig en compleet. Als je emigreert uit Nederland hoef je niet aan te geven naar welk land je verhuist.Populairste emigratie-landen

Het CBS is dus beperkt in staat om bij te houden naar welke landen Nederlanders emigreren. Om het lijstje ‘populairste landen om naar te emigreren’ te maken keken we naar de gepubliceerde cijfers van de lokale bureaus voor de statistiek. In sommige gevallen gaat het om data van een aantal jaren geleden. Het overzicht is niet volledig, maar geeft een redelijk beeld van het aantal Nederlanders  – met Nederland als geboorteland –  dat nu elders leeft. Hier een top 10 populairste emigratie-landen!Top 10 populairste landen om naar te emigreren

  1. Nieuw-Zeeland (2013) – 19.815 Nederlandse emigranten
  2. Zwitserland (2017) – 20.984 Nederlandse emigranten
  3. Frankrijk (2016) – 37.240 Nederlandse emigranten
  4. Spanje (2017) – 47.154 Nederlandse emigranten
  5. Verenigd Koninkrijk (2013) – 67.713 Nederlandse emigranten
  6. Australie (2007) – 78.927 Nederlandse emigranten
  7. Verenigde Staten (2017) – 85,739 Nederlandse emigranten
  8. Canada (2016) – 88,475 Nederlandse emigranten
  9. Duitsland (2018) – 151.260 Nederlandse emigranten
  10. België (2017) – 153.736 Nederlandse emigranten

diverse bronnen (Zwitserland, België , Spanje , Frankrijk, etc.)

Hier ook de landen met de meeste Chinezen