Top 10 omroepen naar ledental (NPO)

Gisteren maakte oorlogsverslaggever Arnold Karskens bekend een nieuwe omroep te willen lanceren. Ongehoord Nederland wil de omroep zijn van een ‘groeiend aantal Ongehoorde Nederlanders’. Om toegelaten te worden tot de NPO heeft de omroep vijftigduizend leden nodig. Met dat aantal zou Ongehoord zich overigens in de lagere regionen van de omroepen naar ledental begeven.

Zendtijdmodel

Het publieke omroepbestel begon met het Zendtijdbesluit van 1930. Hierin werd geregeld welke organisaties gemachtigd waren openbare radio-uitzendingen te maken. Die organisaties moesten kunnen aantonen dat zij een bepaalde maatschappelijke stroming (zuil) vertegenwoordigden. De Nederlandse publieke vertegenwoordigde zo de verzuilde Nederlandse maatschappij. Elke omroep had zijn eigen ‘kleur’: de AVRO was liberaal, de NCRV protestants, de KRO rooms-katholiek en de VARA socialistisch.

Commerciële omroepen

In de jaren negentig kreeg de publieke omroep concurrentie van de commerciële omroepen. Het Luxemburgse RTL presenteerde zich als een geduchte concurrent met nieuws- en praatprogramma’s. In de hoogtijdagen stemden ruim een miljoen mensen bijvoorbeeld af op ‘Barend en van Dorp’. Later zou ook SBS zich een redelijk aandeel van de kijkcijfers toe-eigenen.

Balkenendenorm

Waar de commercielen hun broek ophouden met reclame-inkomsten, doet de publieke omroep dat met publiek geld (en ten dele overigens ook aan reclame-inkomsten). De maatschappelijke verontwaardiging over de hoge salarissen van openbare bestuurders en presentatoren nam in 2011 enorm toe. Dit heeft geleid tot de Balkenendenorm, wat betekent dat een publiek bestuurder in 2018 niet meer mocht verdienen dan 187.000 euro per jaar. Deze norm wordt overigens elk jaar herzien.NPO

Het zal Ongehoord Nederland ongetwijfeld niet gaan om de salarissen van de bestuurders of de presentatoren. Bovendien is er vooralsnog bar weinig bekend over de programmering van de aspirant-omroep. Hoe dan ook zullen ze toetreden tot het publieke bestel als ze meer dan 50.000 leden verzamelen. Een kleintje vergeleken bij de traditionele omroepen. Wat zijn de grootste omroepen naar ledental? En hoeveel leden hadden ze op de peildatum van 1 april 2014?Top 10 omroepen naar ledental (NPO)

  1. ONGEHOORD – 30,000+ aspirant-leden*
  2. POWNED – 51,609 leden
  3. WNL – 52,966 leden
  4. HUMAN – 68,261 leden
  5. VPRO – 339,623 leden
  6. MAX – 345,685 leden
  7. EO – 440,788 leden
  8. AVROTROS – 686,439 leden
  9. VARA/BNN – 747,947 leden
  10. KRO-NCRV – 798,930 leden

bron 2014

*aanmeldingen ONGEHOORD indicatief