Top 10 landen naar productie van steenkool

Steenkool is de belangrijkste pijler van de mondiale energiebehoefte. Maar liefst 30 procent van alle energie wordt opgewekt door middel van het andere zwarte goud, ondanks het vervuilende karakter ervan. Er zijn enorme reserves, het is relatief makkelijk en goedkoop te winnen. De landen naar productie van steenkool zullen deze bron van inkomsten niet snel inwisselen voor alternatieve vormen van het opwekken van energie.

Steenkool bestaat voor het grootste deel uit koolstof. Koolstof is afkomstig van organisch materiaal dat onder hoge druk over een periode van miljoenen jaren transformeert tot een hard gesteente met een hoge verbrandingswaarde. De vorming kent verschillende fasen: eerst ontstaat turf (we kennen ook in Nederland de veengronden), daarna bruinkool en vervolgens de diverse soorten steenkool, die tegenwoordig dienen voor de productie van elektriciteit. Antraciet is de hardste vorm en geeft bij verbranding de minste hoeveelheid gas vrij. Toen in Nederland de gasbel van Slochteren ontdekt werd en de huizen werden aangesloten op het gasnet, raakte antraciet uit de mode. Het gas was goedkoper, makkelijker in gebruik en bovendien minder verontreinigend. Omgekeerd voerden de steenkoolproducerende landen de productie juist op toen in 2011 kernenergie een gevoelige klap toegediend kreeg in Fukushima. Landen als Japan en Duitsland weken voor de energiebehoefte uit naar het betrouwbare steenkool. De komende decennia zal het aandeel van steenkool vermoedelijk kleiner worden. Met name zonne-energie zal een belangrijk alternatief zijn, nu technologie de zonnepanelen steeds efficiënter maakt. Toch zullen de landen naar productie van steenkool een belangrijke rol blijven spelen op de energiemarkt, zeker in tijden van economische groei. De tien grootste landen naar steenkoolproductie zijn verantwoordelijk voor 90 procent van de totale productie. Welke landen zijn dat en hoeveel miljoen ton steenkool produceren ze per jaar? En wat is het aandeel van de totale productie van steenkool? Hier een top 10 lijst!
Top 10 landen naar productie van steenkool

  1. Kazachstan – 46 miljoen ton / 1,2%
  2. Polen – 54 miljoen ton / 1,4%
  3. Colombia – 56 miljoen ton / 1,5%
  4. Zuid-Afrika – 143 miljoen ton / 3,7%
  5. Rusland – 185 miljoen ton / 4,8%
  6. Indonesië – 241 miljoen ton / 6,3%
  7. Australie – 275 miljoen ton / 7,2%
  8. India – 284 miljoen ton / 7,4%
  9. Verenigde Staten – 455 miljoen ton / 11,9%
  10. China – 1827 miljoen ton / 47,7%

bron 2015