Top 10 landen naar productie van aardgas

Qatar wordt vaak gezien als oliestaat, maar feitelijk klopt dat niet. Qatar dankt zijn rijkdom voornamelijk aan aardgas. Het land behoort dan ook tot de belangrijkste landen naar productie van aardgas. In 2018 haalde Qatar maar liefst vijf keer meer aardgas uit de bodem dan Nederland.

Gaskraan

De gaswinning in Groningen is omstreden. Ondanks het feit dat het de Nederlandse schatkist vanaf de zestiger jaren miljarden heeft opgeleverd, gaat de gaskraan dicht. De gaswinning heeft geleid namelijk tot aardbevingen in de provincie Groningen. Weliswaar hebben deze aardbevingen geen dodelijke slachtoffers tot gevolg gehad, maar de schade aan huizen heeft bij duizenden Groningers geleid tot psychisch leed.

Fossiele brandstoffen

Van alle fossiele brandstoffen (ondermeer aardolie, steenkool, bruinkool, turf) is aardgas ruimschoots de minst vervuilende brandstof. Waar iedereen in Nederland echter van het gas af moet, zijn er in de ons omringende landen subsidies beschikbaar voor huishoudens die juist aangesloten worden op het gasnet. De Nederlandse gasreserve, die volgens schattingen 800 miljard kubieke meter bedraagt, blijft dus onaangeroerd.

Rusland

De Nederlandse gasreserve steekt evenwel schril af bij die van de grootste gasproducenten ter wereld. Zo schijnt de aardgasvoorraad van Rusland volgens de OPEC ongeveer 50.000 miljard kubieke meter te bedragen. Ook landen als Iran en het eerder genoemde Qatar hebben genoeg aardgas onder de grond om de wereld nog decennia van energie te voorzien.Schaliegas

De commerciële winning van gas uit schalie is een vrij nieuw fenomeen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘fracking’, ofwel het horizontaal boren van de sedimenten van kleimineraal. Het is een omstreden methode, aangezien er nogal wat chemisch afval bij vrijkomt. Een aanzienlijk deel van de aardgasproductie van de Verenigde Staten bestaat uit schaliegas. Het land staat op de eerste plaats van de lijst van landen naar productie van aardgas. Het gaat hierbij om de aardgasproductie van 2018 in miljarden kubieke meters.Top 10 landen naar productie van aardgas

  1. Algerije – 96 miljard m³
  2. Saudi-Arabië – 98 miljard m³
  3. Australië – 125 miljard m³
  4. Noorwegen – 127 miljard m³
  5. China – 160 miljard m³
  6. Qatar – 168 miljard m³
  7. Canada – 188 miljard m³
  8. Iran – 232 miljard m³
  9. Rusland – 741 miljard m³
  10. Verenigde Staten – 864 miljard m³

bron 2018

Hier ook de belangrijkste landen naar productie van olie