Top 10 landen naar autobezit

In Nederland rijden er rond de 8,5 miljoen voertuigen rond. Vrachtwagens, bussen, maar uiteraard voornamelijk personenauto’s. Per 1,000 inwoners zijn dat bijna 600 voertuigen. Daarmee komt het autobezit in Nederland uit op een peil onder het Europese gemiddelde. Wat zijn de belangrijkste landen naar autobezit?

Heilige koe

Vanaf de Tweede Wereldoorlog is het autobezit enorm toegenomen. Het bezitten van een auto werd gezien als een symbool van vrijheid. Immers, je kon zelf bepalen wanneer je waarheen kon rijden zonder afhankelijk te zijn van publieke vormen van transport. Aanvankelijk nam het autobezit vooral toe in de Verenigde Staten, maar vanaf de zeventiger jaren zagen ook landen als Duitsland en Frankrijk het aantal auto’s op de weg enorm toenemen. Waar in jaren negentig de meeste huishoudens in Nederland een auto bezaten, nam het aantal vanaf 2000 snel toe ondermeer als gevolg van een hogere arbeidsparticipatie.

Tesla

Toch ligt de auto onder vuur; het voertuig werd meer en meer als een vervuiler gezien. Autofabrikanten sjoemelden met emissies van CO2 en stikstof en kregen hoge boetes gepresenteerd. De vraag naar elektrische auto’s steeg snel en veel reguliere autoproducenten verkenden de mogelijkheden van elektrisch rijden. De grote winnaar van de slag om het elektrisch rijden is Tesla. De onderneming van Elon Musk is in beurswaarde inmiddels net zoveel waard als grote autoproducenten als Toyota en General Motors.Autobezit

Het autobezit wordt doorgaans uitgedrukt in aantal auto’s (dit kunnen overigens ook bussen, trucks of tractoren zijn) per 1,000 inwoners. In Nederland bedraagt het aantal voertuigen 580 per 1,000 inwoners. Daarmee staat het dichtbevolkte en op qua infrastructuur goed georganiseerde Nederland lager dan het Europees gemiddelde (610/1,000). Maar hoeveel auto’s tellen we in de belangrijkste landen naar autobezit? Om hoeveel auto’s gaat het? Hier een top-10!
Top 10 landen naar autobezit (per 1,000 inwoners)

  1. Zwitserland – 716 voertuigen
  2. Brunei – 721 voertuigen
  3. AustraliĆ« – 730 voertuigen
  4. Finland – 752 voertuigen
  5. Liechtenstein – 773 voertuigen
  6. IJsland – 824 voertuigen
  7. Verenigde Staten – 838 voertuigen
  8. Nieuw-Zeeland – 860 voertuigen
  9. Monaco – 899 voertuigen
  10. San Marino – 1,263 voertuigen

bron
Tankstations Nederland