Top 10 landen met de hoogste zelfmoordcijfers

In 2018 bedroeg het aantal suïcides in Nederland 1839. Bijna 1200 mannen kozen voor het beëindigen van het leven tegenover ruim 600 vrouwen. Nederland behoort daarmee lang niet tot de landen met de hoogste zelfmoordcijfers.

Zelfmoord België

Zelfmoord komt in België naar verhouding veel meer voor. In Nederland plegen 9,58 per 100,000 mensen zelfmoord; in België ligt het met 16,49 suïcides per 100,000 al veel hoger. Zelfmoord is zelfs de op een na de meest voorkomende doodsoorzaak bij Belgen van 20 tot 24 jaar.

Psychische stoornissen

Risicofactoren die leiden tot een verhoogde kans op zelfmoord zijn psychische stoornissen zoals depressie of persoonlijkheidsstoornissen zoals schizofrenie. Ook alcoholisme is een belangrijke risicofactor. ‘Impulsieve’ zelfmoorden lijken doorgaans meer voort te komen uit stressklachten. Plegers van zelfmoord kampten niet zelden met financiële problemen of zagen zichzelf in een sociaal isolement.

Zelfmoordaanslagen

Zelfmoordaanslagen zijn weliswaar verwaarloosbaar in de statistische gegevens, maar hebben een enorme impact. Hierbij is de dader ook een pleger van zelfmoord. De laatste decennia hebben met name moslimextremisten veel slachtoffers veroorzaakt door zelfmoordaanslagen. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog vlogen Japanse piloten hun vliegtuigen in vijandelijke schepen. Deze kamikaze waren zelfmoordeenheden en hebben duizenden slachtoffers meegenomen in hun dood.


Zelfmoordcijfers

Als we kijken naar de landen met de hoogste zelfmoordcijfers, dan lijkt er qua geografische spreiding niet snel een logische reden of aanwijzing te vinden. Bovendien zijn de landen zowel arm (Sierra Leone) als relatief rijk (Zuid-Korea). Welke landen staan er bijvoorbeeld in de top 10 en wat is de incidentie per 100,000 inwoners. Hier de lijst landen met de meeste zelfmoorden!Top 10 landen met de hoogste zelfmoordcijfers

  1. Zuid-Korea – 24.21 / 100,000
  2. Angola – 25.93 / 100,000
  3. Equatoriaal Guinea – 26.38 / 100,000
  4. Litouwen – 26.56 / 100,000
  5. Ivoorkust – 26.68 / 100,000
  6. Suriname – 27.03 / 100,000
  7. Kazachstan – 27.74 / 100,000
  8. Mongolië – 28.40 / 100,000
  9. Guyana – 30.34 / 100,000
  10. Sri Lanka – 34.64 / 100,000

bron 2017