Top 10 grootste zorgverzekeraars (aantal verzekerden)

Sinds 2006 is het voor iedere Nederlander verplicht verzekerd te zijn voor medische zorg. Met de invoering van de zorgverzekering viel het onderscheid tussen particuliere ziektekostenverzekeringen en ziekenfonds weg. Achmea, CZ, VGZ en Menzis waren vijftien jaar geleden al de grootste zorgverzekeraars. Hoe zit dat nu als er gekeken wordt naar het aantal verzekerden?

Ziekenfonds

Het idee achter de nieuwe manier van het verzekeren van zorg was het creëren van een vrije markt. Cliënten zouden sneller geneigd zijn jaarlijks over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Aanbieders van zorgverzekeringen zouden uitstekende deals maken met ziekenhuizen en andere zorgverleners. Het verschil in aanpak had moeten leiden tot een win-winsituatie: betere zorg en bovendien beter betaalbaar. Dat de kosten in iets meer dan een decennium zijn verdriedubbeld, lijkt te verklaren waarom zo veel mensen nog verlangen naar de tijd van het ‘ziekenfonds’. De nominale premie van het ziekenfonds bedroeg in 2005 € 35 per maand. Bovenop dit bedrag kwam een inkomensafhankelijk deel dat door de werknemer (1,5%) en de werkgever (6,5%) betaald werd. Bovendien kon je je als particulier bijverzekeren.

Eigen risico

Een van de grootste bronnen van ergernis bij de consument is de jaarlijkse verhoging van het eigen risico. Waar bij aanvang van de wet op de zorgverzekering nog een no claim gold (geen zorg is geld terug), bedraagt het eigen risico inmiddels al € 385 euro. Daarnaast lukt het veel verzekeraars niet om deals te maken met medici, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Mensen uit de zorg klagen vaak over de enorme macht van de zorgverzekeraars. Toch is iedere ingezetene van Nederland verplicht te kiezen uit een van de aanbieders.


December

In de feestmaand december spenderen de grootste zorgverzekeraars nagenoeg hun hele marketingbudget aan reclames. Immers, met ingang van het nieuwe jaar kunnen consumenten de overstap maken. In de praktijk maakt ongeveer vijf procent van de consumenten gebruik van de mogelijkheid om te kiezen voor een andere verzekeraar. Dat verklaart in ieder geval ten dele waarom Achmea, CZ, VGZ en Menzis nog steeds tot de grootste zorgverzekeraars behoren. Overigens is het gebruikelijk dat verzekeraars verschillende merken hebben. Zo is Zilveren Kruis bijvoorbeeld een merk van Achmea; OHRA is een merk van CZ. Hier een overzicht van de tien grootste zorgverzekeraars!Top 10 grootste zorgverzekeraars in aantal verzekerden

  1. ENO – 192.638 verzekerden (1,1%)
  2. iptiQ – 210.001 verzekerden (1,2%)
  3. ASR – 344.044 verzekerden (1,9%)
  4. ONVZ – 441.310 verzekerden (2,6%)
  5. Zorg en Zekerheid – 485.838 verzekerden (2,8%)
  6. DSW – 709.791 verzkerden (4,1%)
  7. Menzis – 2.269.742 verzekerden (13,2%)
  8. CZ – 3.508.184 verzekerden (20,4%)
  9. VGZ – 4.014.209 verzekerden (23,3%)
  10. Achmea – 4.987.380 verzekerden (29,0%)

bron 2019
Dit zijn naar aantal bedden de grootste ziekenhuizen van Nederland