Top 10 grootste bouwbedrijven van Nederland

Na de agrarische sector wil ook de bouwsector haar ongenoegen over het beleid van de overheid ten aanzien van het stikstof uiten. Op 30 oktober staan de bouwvakkers met boorhamers en graafmachines in Den Haag. De bouw biedt een boterham aan meer dan 300 duizend werknemers. Wat zijn de grootste bouwbedrijven van Nederland in termen van omzet?

ZZP’ers

De bouwsector is in hoge mate conjunctuurgevoelig. Zodra de economische vloed lonkt, is er al snel een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Omgekeerd – in slechte tijden – vallen er veel ontslagen in de bouw. Het is een van de redenen dat er veel ZZP’ers (De bouw telt ongeveer 150.000 Zelfstandigen Zonder Personeel) in de sector actief zijn. Dit biedt grotere bedrijven een grotere mate van flexibiliteit. Immers, ze hoeven geen personeel voor langere tijd aan te nemen en dus ook geen verantwoordelijkheid te dragen voor de afdrachten van sociale lasten, pensioenen et cetera.

Energieneutraliteit

Net als veel andere sectoren kampt ook de bouwsector met een hoge regeldruk, al dan niet opgelegd door de overheid. Maar de bouwlobby stond zelf natuurlijk ook vooraan om de voorgenomen verduurzaming van de 2,4 miljoen sociale huurwoningen te realiseren. Zo is alle nieuwbouwproductie vanaf 2020 in de woning- en utiliteitsbouw energieneutraal. Energieneutraliteit komt evenwel met een kostenplaatje.

Prestigeprojecten

De grote spelers in de Nederlandse bouwwereld dingen natuurlijk graag mee naar de grote prestigeprojecten die aanzien en status verschaffen. Een Schiphol in de Noordzee is de natte droom van de acquisitie-afdelingen van de belangrijkste Nederlandse bouwbedrijven. De geschiedenis wijst echter uit dat de budgetten van dergelijke projecten vaak ruimschoots overschreden worden. De aanlegkosten van bijvoorbeeld de Betuweroute vielen met 4,7 miljard euro ruim twee keer zo hoog uit als vooraf was begroot.Omzet bouwbedrijven 2017

In totaal is bouwend Nederland verantwoordelijk voor een bijdrage aan het bruto binnenlands product van ongeveer 4,5 procent. Dat komt overigens neer op ongeveer 70 miljard euro. De top 10 grootste bedrijven nemen daarvan ongeveer 24 miljard voor hun rekening. Om welke bedrijven gaat het en om hoeveel omzet ging het in 2017? Hier een lijst met de grootste bouwbedrijven van Nederland!
Top 10 grootste bouwbedrijven van Nederland (omzet 2017)

  1. Ballast Nedam – € 0,74 miljard
  2. Van Wijnen Groep – € 0,82 miljard
  3. Dura Vermeer – € 1,18 miljard
  4. Heijmans – € 1,49 miljard
  5. Van Oord – € 1,53 miljard
  6. TBI Holdings – € 1,72 miljard
  7. Strukton – € 1,92 miljard
  8. Koninklijke Boskalis € 2,23 miljard
  9. Volker Wessels – € 5,71 miljard
  10. Koninklijke BAM Groep – € 6,60 miljard

Cobouw