Top 10 godsdiensten naar aantal volgelingen

In den beginne was er helemaal niets. Daarna kwamen er een hele hoop godsdiensten en begon de ellende. Althans in de ogen van veel ‘ongelovigen’. Indien het agnosticisme een geloof zou zijn – als een slang die zichzelf in de staart bijt – zou het met 1,1 miljard aanhangers op de derde plaats staan in de lijst godsdiensten naar aantal volgelingen.


Miljarden mensen over de wereld hangen een geloof aan. Sommigen zijn heel specifiek aan een locatie gebonden, anderen domineren het maatschappelijke en culturele leven van hele continenten en fungeren daarbij als een moreel kompas. De meeste religies gaan duizenden jaren terug en kennen een rijke traditie. Maar ook een beweging als Scientology wordt tot de godsdiensten gerekend. Deze overtuiging begon pas in 1954 en telt wereldwijd inmiddels 500000 aanhangers.

Geloof in Nederland

In Nederland daalt het aantal gelovigen gestaag. Toch telt de Katholieke kerk nog bijna 7 miljoen geregistreerde volgelingen. De Protestantse Kerk is goed voor 2,2 miljoen gelovigen. De Islam in Nederland heeft inmiddels ruim 800000 leden. Het gaat in de bovenstaande gevallen puur om de geregistreerde leden, niet zozeer om de actieve gelovigen.

Afsplitsingen

Vrijwel elke religie heeft te maken met verschillende interpretaties van het Schrift. Zo is het Christendom grofweg versplinterd in het katholicisme en het protestantisme. Het protestantisme op zichzelf weer in Evangelisch-Lutherse opvattingen, Gereformeerden en Hervormden. Genoeg voer voor theologen voor een diepere duiding. In deze lijst kijken we naar het aantal volgelingen per religie. Hier een top 10 godsdiensten naar aantal volgelingen!
Top 10 godsdiensten naar aantal volgelingen

  1. Jodendom – 17 miljoen volgelingen
  2. Juche (Noord-Koreaanse Staatsreligie) – 20 miljoen volgelingen
  3. Sikhisme – 26 miljoen volgelingen
  4. Afro-Amerikaanse religie (Voodoo, Winti etc.) – 100 miljoen volgelingen
  5. Natuurgodsdiensten (Tribal etc.) – 300 miljoen volgelingen
  6. Boeddhisme – 350 miljoen volgelingen
  7. Confucianisme – 390 miljoen volgelingen
  8. Hindoeïsme – 900 miljoen volgelingen
  9. Islam – 1,5 miljard volgelingen
  10. Christendom – 2,1 miljard volgelingen

bron