Top 10 dodelijkste branden van de 21e eeuw

Afgelopen weekend werd de Russische stad Kemerovo getroffen door een brand in een winkelcentrum. Onder de 64 slachtoffers bevonden zich 41 kinderen, die het begin van hun vakantie wilden vieren in een bioscoop. Een ongekende tragedie, die helaas niet op zichzelf staat. In afgelopen 18 jaar hebben de dodelijkste branden wereldwijd talloos veel slachtoffers geeist.

Grenfell Tower

In London vatte de Grenfell Tower afgelopen juni vlam met als resultaat 71 doden. Ook in Nederland vallen jaarlijks veel doden te betreuren als gevolg van een brand. De cafébrand van Volendam in 2001 behoort met 14 dodelijke slachtoffers tot de dodelijkste branden van de 21e eeuw in Nederland. Na een dergelijk inferno rijst altijd de schuldvraag op. In de meeste gevallen gaat het om beperkte naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Brandveiligheid

De cafébrand van Volendam leidde uiteindelijk tot het ontslag van de burgemeester en wethouders, omdat de gemeente Edam-Volendam slechts in beperkte mate had toegezien op de naleving van de gemeentelijke verordeningen. Overigens heeft de brand wel geleid tot een verscherpt toezicht op de brandveiligheid in de Nederlandse horeca.

Iglesia de la Compañía

De dodelijkste brand ooit vond plaats in Santiago, Chili op 8 december 1863. Een gaslamp zorgde voor brand in de Iglesia de la Compañía. Uiteindelijk vonden meer dan 2500 mensen de dood. De grootste brand in de Nederlandse geschiedenis trof de Sint-Walburgskerk te Tiel op 24 augustus 1350. In de kerk vallen 143 slachtoffers.

In de volgende lijst kijken we naar de dodelijkste branden van de 21e eeuw. Wat vatte vlam? Waar vond de brand plaats en wanneer? Hoeveel dodelijke slachtoffers vielen er te betreuren? Hier de top 10 dodelijkste branden van de 21e eeuw.
Top 10 dodelijkste branden van de 21e eeuw

  1. Stadsbrand, Nimtoli, wijk in Dhaka, Bangladesh, 3 juni 2010 – 126 slachtoffers
  2. Brand in Lame Horse Nachtclub, Perm, Rusland, 4 december 2009 – 153 slachtoffers
  3. Brand in República Cromañón Nachtclub, Buenos Aires, Argentinië, 30 december 2004 – 194 slachtoffers
  4. Brand in Kiss Nachtclub, Santa Maria, Brazilië, 27 januari 2013 – 242 slachtoffers
  5. Fabrieksbrand Karachi, Pakistan, 11 september 2012 – 257 slachtoffers
  6. Winkelcentrumbrand Buenos Aires, Argentinië, 29 december 2001 – 291 slachtoffers
  7. Winkelcentrumbrand Dongdu, China, 25 december 2000 – 309 slachtoffers
  8. Gevangenisbrand van Comayagua, Honduras, 14 februari 2012 – 360 slachtoffers
  9. Supermarktbrand van Asunción, Paraguay, 1 augustus 2004 – 396 slachtoffers
  10. Kerkbrand van Kanungu, Uganda, 17 maart 2000 – 530 slachtoffers

bron