Top 10 belangrijkste Griekse filosofen

Ongeveer 500 jaar voor Christus had Griekenland dezelfde invloed op de ontwikkeling van het denken als Silicon Valley tegenwoordig op de ontwikkeling van de technologie. Een broeinest van intellectueel debat, een arena voor de geslepen geest. Niet voor niets was het zinloos om uilen naar Athene te dragen. De Oude Grieken kenden tal van invloedrijke wijsgeren, maar wie zijn de belangrijkste Griekse filosofen?

Volgens velen is de Griekse filosofie de basis van de westerse cultuur. De grote denkers uit de Duitse, de Franse en de Engelse traditie zijn allemaal beïnvloed door de Griekse filosofen. Ze hebben de basis gelegd voor domeinen als ethiek, politiek, logica en metafysica. Soms door middel van het debat. Een filosoof als Socrates zette nauwelijks iets van zijn gedachten op papier, maar stuwde de kennis door middel van het discours. Meestal echter in de vorm van het beschrijven van verschijnselen, op welk domein dan ook. Het verschil tussen waarheid en opinie is tegenwoordig net zo actueel als destijds. Denk bijvoorbeeld aan de huidige kwestie van het nepnieuws en de rol van social media. De Griekse filosofen staan aan de basis van de rede, al dan niet beïnvloed door theologische inzichten. Wie zijn de belangrijkste Griekse filosofen? Hier een – uiteraard te betwisten – top 10 lijst!
Top 10 belangrijkste Griekse filosofen

  1. Democritus – volgens velen meer een wetenschapper dan een filosoof. Volgens sommigen ‘de vader van de moderne wetenschap’
  2. Anaxogoras – pre-Socratisch filosoof die zich bezighield met het beschrijven van natuurlijke fenomenen
  3. Plotinus – belangrijk wijsgeer op het domein van metafysica. Invloedrijk voor de ontwikkeling op het gebied van verschillende godsdiensten
  4. Zeno van Elea – de grondlegger van de dialectiek. Beroemd vanwege zijn paradoxen
  5. Epicurus – vond dat het doel van het leven het bereiken van geluk was.
  6. Pythagoras – bekend vanwege zijn stelling. De kiem voor de wiskunde.
  7. Parmenides – pre-Socratisch filosoof. Vooral gekend vanwege zijn onderscheid tussen realiteit en opvatting
  8. Socrates – geen schrijver, maar wel slijper van de geest op het gebied van ethiek, logica en epistemologie
  9. Aristoteles – wordt gezien als de oprichter van het westerse denken. Hield zich bezig met natuurkunde, politiek, biologie, taalkunde en veel meer
  10. Plato – de meest invloedrijke Griekse denker, actief op diverse domeinen, leerling van Socrates, leraar van Aristoteles. Richtte de Akademeia op, de basis van het Hoger Onderwijs.